Jul 01, 2019 - Sint Maarten

Foto 3On the 25th of June VNG International supported the Government of Sint Maarten in organizing the largest Hurricane Exercise (HUREX) Sint Maarten has seen of yet. A total of approximately 160 government officials, including Fire Department, Ambulance, Police and the Marines, participated in the HUREX 2019. By simulating an actual hurricane scenario in real time, the full apparatus of Government and emergency services carried out all their tasks and processes in a disaster situation. This was the first time the Government and all emergency services carried out a full system test jointly.

The basis for the HUREX was laid by a preparatory workshop on Monday 24th to refresh all Emergency Service Functions’ (ESF) sector plans. All 10 ESF groups participated, uniting staff from all ministries and emergency services. The session was followed up by a practical log training and a workshop for the Emergency Operations Centre, which is the strategic level, consisting of the ESF-coordinators, the National Disaster Coordinator and the Prime Minister.  

The actual HUREX that took place on June 25th consisted, for the first time, not only of an operational exercise, in which VROMI, Police, Ambulance, Fire Department and Marines carried out a simulated operation at Red Pond, but also of a full system test. This elaborate exercise aimed to practice management, coordination and performance of functional tasks, and to stimulate cooperation between the various groups involved. The simulation was as close to a real emergency as possible, involving all ESF groups and their equipment. Participants were responsible for completing tasks just as they would in a real event, scattered over multiple locations. Most importantly, participants needed each other to carry out their tasks. The exercise showed that the various services involved have greatly progressed since Hurricane Irma struck the island in 2017. 

Hurricane Exercises are carried out annually and are coordinated by the Sint Maarten Fire Department in behalf of the National Disaster Coordinator. This year the organization of the HUREX was supported by VNG International, the international cooperation agency of the Association of Netherlands Municipalities. VNG International assisted in organizing the exercise with a group of 10 experts, who assisted and observed, and also provided counter-play and a custom-made media environment to simulate media input.

VNG International has been supporting the Government of Sint Maarten in disaster preparedness since March 2018, and has worked continuously with the Sint Maarten ESF groups in updating sector plans and organizing table top exercises to put the plans into practice. The HUREX exercise was a crucial step to test whether all sector plans work in combination with each other. The evaluation of the exercise will be used to further synchronize all sector plans and the general disaster management structure in cooperation with the Government of Sint Maarten. 

NL

Op 25 juni ondersteunde VNG International de overheid van Sint Maarten in de organisatie van de grootste Hurricane Exercise (HUREX) op Sint Maarten tot dusver. In totaal hebben zo’n 160 ambtenaren mee geoefend, inclusief de lokale brandweer, ambulance, politie en de marine. Door een orkaanscenario in real time te oefenen, oefende het overheidsapparaat en de noodhulpinstanties van Sint Maarten het uitvoeren van alle taken en processen in een rampsituatie. Dit was de eerste keer dat de overheid en alle noodhulpinstanties gezamenlijk een volledige systeemtest uitvoerden. 

Tijdens een voorbereidende oefening op 24 juni werd de basis voor de HUREX gelegd. Bij alle Emergency Service Functions (ESF, thematische noodhulpgroepen van de overheid) werd kennis van hun deelplannen verfrist. De sessie werd gevolgd door een praktische logtraining en een workshop voor het strategisch besluitvormingsorgaan (EOC), dat werd aangevoerd door Minister President Leona Marlin-Romeo.

Hurricane Exercise

De daadwerkelijke HUREX die plaatsvond op 25 juni bestond enerzijds uit een operationele oefening waarbij Ruimtelijke Ordening, politie, ambulance, brandweer en de marine een gesimuleerde operatie uitvoerden bij een verlaten hotel. Anderzijds bestond de HUREX voor de eerste keer ook uit een volledige systeem test: een complexe oefening met als doel het management, de coördinatie en de uitvoering van functionele taken van de overheid te testen, en om de samenwerking tussen de verschillende delen van de overheid te stimuleren. De simulatie leek zoveel mogelijk op een echte orkaan; deelnemers waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun taken zoals ze dat zouden doen in een echte rampsituatie, verspreid over meerdere locaties op het eiland. Het meest belangrijke was dat deelnemers elkaar nodig hadden om hun taken uit te voeren. De oefening liet zien dat de overheid en noodhulpinstanties enorme vooruitgang hebben geboekt in rampenmanagement sinds orkaan Irma het eiland raakte in 2017.

De HUREX wordt jaarlijks uitgevoerd, gecoördineerd door de Sint Maartense Brandweer namens de National Disaster Coördinator. Dit jaar werd de organisatie ondersteund door VNG International. Acht experts, voornamelijk afkomstig uit Nederlandse gemeenten of Veiligheidsregio’s, assisteerden, observeerden, en verzorgden tegenspel en een op maat gemaakte mediaomgeving om media-aandacht te simuleren.

Achtergrond

VNG International ondersteunt de overheid van Sint Maarten in rampenmanagement sinds 2018, en heeft het afgelopen jaar met de Sint Maartense ESF groepen gewerkt aan het updaten van deelplannen en het organiseren van table top oefeningen om de plannen in praktijk te brengen. De HUREX was een cruciale stap om te testen of alle deelplannen werken in combinatie met elkaar. De evaluatie van de oefening zal gebruikt worden om alle deelplannen verder met elkaar te synchroniseren en de algehele rampenstructuur te verbeteren in samenwerking met de overheid van Sint Maarten. 

 

Back to news archive
Share this page