Apr 23, 2021

Toegangspoort China Town Den Haag

 

 

 

 


 

Samenwerking tussen Nederlandse gemeenten en provincies met China blijft door de alsmaar groeiende economie van China, en de aandacht voor maatschappelijke en politieke kwesties een belangwekkend onderdeel van de internationale relaties van veel Nederlandse gemeenten en provincies. VNG International start in het voorjaar van 2021 met twee nieuwe programma’s om decentrale overheden nog beter te ondersteunen in hun China-relaties.

Vorig jaar startte VNG, in samenwerking met het China Kennisnetwerk Rijksoverheid, al een behoeftenonderzoek onder de bijna 40 Chinees-Nederlandse samenwerkingsverbanden op lokaal niveau. Dit onderzoek, en de daarop gebaseerde themabijeenkomsten, richten zich op het vinden van synergie en het delen van ervaringen met gemeentelijke Chinavraagstukken. Meer specifiek gaan ze over de afstemming tussen de Rijksoverheid en lokale overheden, en tussen gemeenten onderling. Daarnaast heeft VNG goede voorbeelden en leerpunten verzameld en toegankelijk gemaakt voor alle Nederlandse gemeenten, en kansen verkend voor meer gezamenlijk optrekken.

In 2021 gaat VNG door met deze informatievoorziening en ondersteuning. Daarnaast breidt VNG International haar China-portefeuille uit met twee nieuwe programma’s over decentrale China-relaties.

1. International Urban and Regional Cooperation in China – EU programma

In een consortium is VNG International vanaf januari 2021 begonnen met de secretariaatsfunctie voor het International Urban and Regional Cooperation in China-programma van de Europese Delegatie in Beijing. We doen dat vanuit Den Haag, Beijing en Hamburg.

IURC heeft als doel: het ontwikkelen van stedelijke en regionale samenwerking tussen China en Europa op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en innovatie. Nederlandse gemeenten en provincies hebben daarvoor erg goede papieren, en zijn een graag geziene partner in China. VNG moedigt Nederlandse steden en provincies daarom van harte aan zich in te schrijven voor het IURC in China-programma. Dat kan tot en met 31 mei 2021 via deze link.

Voor de specifieke invalshoeken van IURC, zie hier. Voor voorbeelden van projecten en partnerschappen tussen Europese en Chinese steden in het voorgaande programma IUC (2016-2020), zie hier.

Voor meer informatie over IURC in China, aanmelden of vragen, kunt u contact opnemen met dhr. Thymen Ballering (thymen.ballering@vng.nl).

2. Ondersteuning provincie Zuid-Holland

VNG International en Dutch Sino Business Promotions slaan de handen ineen bij de ondersteuning van het China-programma van de provincie Zuid-Holland.

DSBP coördineert sinds 2013 het China programma van de Provincie Zuid-Holland. In de afgelopen 7 jaar hebben zij de provincie Zuid-Holland ondersteund bij het uitvoeren van hun overheidsuitwisselingen met Chinese zusterprovincie Hebei, Shanghai Pudong New Area, en vele andere Chinese overheidsorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven.

Het consortium DSBP-VNG International is na een aanbestedingsperiode gekozen om vanaf het voorjaar van 2021 de dienstverlening voor het China-programma van Zuid-Holland de komende 2 jaar voort te zetten.

Toegangspoort China Town in Den Haag (beeld: Gemeente Den Haag)

Back to news archive
Share this page