Oct 25, 2022

Men schrijve de periode kort na de val van de muur eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Het was in die tijd dat ik voor het eerst ‘in aanraking’ kwam met VNG International wat toen nog een bescheiden clubje was ‘weggestopt’ in een der villa’s aan de Sophialaan, die zich nog moest bewijzen binnen de VNG familie. Ondergetekende, werkzaam in Polen, kwam daar in aanraking met de ‘new kids on the block’ van VNGI, aangestuurd door ene Peter Knip.

Onze wegen bleven elkaar kruisen in Oost Europa, van Polen via Albanië naar Roemenië. In die laatste twee landen werkten we direct samen. In Albanië mocht ik het local government project mede evalueren en in Roemenië was VNGI partner in een twinning project. En altijd was er bij bezoek aan het Haagse hoofdkwartier een moment van bezinning met de pater familias, Peter Knip.

Toen in 2013 VNGI mij aanzocht voor de team-leader positie in Ethiopië kwam dat op een perfect moment aangezien mijn echtgenote en ondergetekende altijd al van zins waren eens weer terug te keren naar ons geliefde Afrika. Daar moet jij van geweten hebben Peter! Het werd een fantastische periode waarin we behoorlijke stappen hebben weten te maken met het ESAP-2 programma. Je hebt het zelf mogen aanschouwen tijdens je bezoek aan Addis Abeba in 2016 waarin je nog genoeglijk met de Minister van Financiën hebt zitten keuvelen, waarvan acte.

En nu, medio 2022, zit ik inmiddels op Sint Maarten en sta jij op het punt de deur achter je dicht te trekken. Het feit dat we van hetzelfde ‘bouwjaar’ zijn moet er welhaast de oorzaak van zijn dat we elkaar door de tijd heen altijd goed hebben begrepen en gerespecteerd. Ik vond het een voorrecht met je te hebben mogen samenwerken. Geniet van de komende tijd pensionado. Het ga je goed!

Rolf Hunink, Sint Maarten (mei 2022)

As part of the publication ’Columns on peace and local democracy in international perspective’, composed in honor of the farewell of Peter Knip as director of VNG International. 

Back to news archive
Share this page