Menu

Nederlands

Over VNG International

VNG International steunt decentralisatie processen en faciliteert gemeentelijk internationaal beleid.  De organisatie versterkt lokale overheden, hun verenigingen trainingsinstituten en decentralisatie task forces zowel in ontwikkelingslanden als in landen in transitie. Wij bouwen op bestaande ervaring met hoogstaande dienstverlening, zoals benchmarks, handvatten voor belasting inning en handboeken.

De Nederlandse kennis over lokaal bestuur is internationaal gezien waardevol. Bovendien is de lokale beleidsagenda van Nederlandse gemeenten op veel manieren verbonden met de mondiale agenda. Daarom hebben wij in 2001 VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, opgericht.
In drie programma’s van VNG International spelen Nederlandse gemeenten een belangrijke rol: de Global Goals Gemeente Campagne, het Local Government Capacity Programme (LGCP/Versterkt lokaal bestuur) en het Local Government Resilience Programme.

Gemeenten4GlobalGoals

Op www.vng.nl/gemeenten4globalgoals vindt u informatie over onze campagne.

DEF Global Goals nieuw

Afgelopen jaren hebben 165 Millenniumgemeenten op verschillende manieren en met inzet van velen actief bijgedragen aan de Millenniumdoelen. Dat heeft heel mooie resultaten opgeleverd. Nu is er – met de doelen die in september 2015 door de VN zijn vastgesteld – een nieuwe periode aangebroken. Tot het jaar 2030 werken we aan het realiseren van de Global Goals for Sustainable Development (Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Het zijn 17 doelen die onder meer gaan over duurzame consumptie en productie, efficiënt watergebruik, terugdringen van ongelijkheid en het bevorderen van inclusieve samenlevingen. De Millennium gemeente campagne gaat daarom verder als de Global Goals gemeente campagne (in het kort 3GC). De VNG roept gemeenten op om Global Goals gemeente te worden en samen met inwoners, bedrijven, organisaties en lokale teams bij te dragen aan het behalen van de doelen.
Andere onderdelen op de Global Goals gemeenten pagina:

Local Government Resilience Programme

Het Local Government Resilience Programme, oftewel LOGOReP, zet zich in voor de versterking van de weerbaarheid van Libanese en Jordaanse gemeenschappen waarvan het voorzieningenniveau hevig onder druk wordt gezet door de toestroom van Syrische vluchtelingen. LOGO Resilience enkelMet de inzet van Nederlandse gemeentelijke expertise ondersteunen wij lokale overheden en, waar aanwezig, vluchtelingenkampen zelf met het op pijl houden en verbeteren van de kwaliteit van essentiële diensten aan zowel de lokale bevolking als de vluchtelingen zelf (op het gebied van water, afval etc.). Daarnaast ondersteunen we bij het ontwikkelen van economische kansen voor beide groepen en ondersteunen we het ontwikkelen van strategisch beleid daartoe waarbij meerdere scenario’s ten opzichte van de Syrische crisis in oogschouw worden genomen. Meer informatie kunt u vinden via de volgende links: Libanon en Jordanie.

Gemeentelijk internationaal beleid

Op de website van de VNG vindt u meer informatie over gemeentelijk internationaal beleid op beleidsveld Internationaal Meer informatie over Europese kennisnetwerken, subsidies, lobbydossiers en lokale autonomie in Europa vindt u op deze website bij beleidsveld Europa.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Welke actuele ontwikkelingen op het terrein van gemeentelijk internationaal beleid komen er op gemeenten af? U leest het in de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief van VNG International voor gemeenteambtenaren en -bestuurders.
In deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van (inter)nationale ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor internationaal beleid van gemeenten.
Op deze manier hopen we u te kunnen helpen de mogelijkheden die internationaal beleid uw gemeente te bieden heeft te identificeren en in de praktijk te brengen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via deze link.

VNG International
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel +31 70 373 84 01
Fax +31 70 373 86 60
E-mail: vng-international@vng.nl
www.vng-international.nl

Bezoekadres
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Routebeschrijving

Copyright © 2009-2015 VNG International